Goście

Zaproszeni Goście

CZŁOWIEK

Ks. Andrzej Bienia

DYREKTOR Radia FARA

Ks. Rafał Szmik

STUDENT w Szwajcarii