Misja

Pogłębianie relacji z BOGIEM

MISJA

Dzień przed uroczystością Zesłania Ducha Świetego za sprawą młodych ludzi, Przeworska Bazylika staje się centrum Bożego działania. Celem Creatora jest pogłębienie relacji z Panem Bogiem, a dla innych szansa na utworzenie jej od zera. Czuwanie przeznaczone jest dla każdego. Za sprawa potęgi muzyki, modlitwa w naszych sercach będzie jeszcze bardziej owocna.

Dzieło Creator nie istniało by gdyby nie młodzi ludzie, którzy poprzez dwie działające ze sobą siły: muzykę i wiarę pragną podzielić się z innymi Duchem Świętym. Pragniemy pomóc dostrzec obecność Ducha Świetego nie tylko w czasie czuwania, a przede wszystkim w dalszym, codziennym życiu: obowiązkach, zdarzeniach, drugim człowieku.

Tak grać, tak śpiewać, aż niebo zbliży się do ziemi

Z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

(Dz 2, 1-5)